×

Workshops - Aanbod

 

Op weg naar jezelf met ‘voice dialogue’

Voice dialogue is een therapeutische methode, die begin de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd ontwikkeld door Hal en Sidra Stone in Californie.

Deze benadering gaat ervan uit dat onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende deelaspecten, ook wel subpersonen of ikken genoemd.

Met sommige "primaire" ikken  hebben we ons geïdentificeerd, bijvoorbeeld het rationele stuk, het perfectionistische stuk of het onzeker stuk. We zeggen dan ook heel vaak als het over onszelf gaat: zo
ben ik, zo zit ik nu eenmaal in elkaar.

Tegenover elk van deze primaire stukken echter staat er altijd een "verstoten" stuk, bijvoorbeeld het emotionele stuk, het relaxte stuk, het zekere stuk. Als we zo een verstoten stuk geen of onvoldoende ruimte geven, gaat dit tegen ons werken. Het kan dan erg druk en onrustig worden in ons hoofd.
Deze methode helpt ons om dit proces om te keren: we gaan letterlijk ‘dialogeren’ met de verschillende stemmen in ons.Hoe meer stukken we op die manier leren kennen én appreciëren, hoe rustiger we worden, hoe bewuster en voller onze keuzes worden. Hoe beter we omgaan met de dagelijkse hectiek in en rond ons.

In deze workshop proeven we van deze methode. Het moet je in staat stellen meer inzicht te verwerven in je eigen innerlijke huishouden, én deze inzichten ook toe te passen in je eigen leven.
Voice dialogue nodigt uit om met een zachte, nieuwsgierige blik naar onszelf te kijken, wat vaak als heel prettig wordt ervaren: het wordt een ontdekkingstocht, eerder dan een analyse van wat er allemaal mis is met ons.

Voice dialogue is niet enkel een therapeutische techniek, maar ook een specifieke manier van naar dingen te kijken, die je je zelf eigen kan maken, en die een leidraad kan zijn in de grote en kleine problemen of uitdagingen waar je voor staat.

Deze workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur


Mindfulness, bron van rust

In ons leven zijn we vaak bezig met het verleden en de toekomst.
We piekeren over wat er straks moet gebeuren, of over zaken die eerder hebben plaatsgevonden, of we hebben gedachten en oordelen over van alles en nog wat.
Hierdoor ervaren we vaak stress of opgejaagdheid,

Een Mindfulness training helpt je om je niet te verliezen in deze dagelijkse hectiek.. In Mindfulness leer je hoe je steeds weer de rust en helderheid in jezelf kunt opzoeken. Ook wanneer het leven je deze rust niet gunt, leer je zo goed mogelijk om te gaan met wat zich aandient. Op die manier ervaar je meer innerlijke rust

Deze module wordt aangeboden in 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur.

 

Kennismaken met EFT

EFT staat voor  “Emotional Freedom Techniques” , en het betekent letterlijk: technieken om je te bevrijden van (negatief aanvoelende) emoties.
Meer uitleg hierover vind je hier

We demonstreren EFT, en bespreken wanneer en hoe we het kunnen toepassen.
Het is een eerste kennismaking, die je in staat stelt de techniek op jezelf toe te passen.

Deze workshop (1 bijeenkomst van 2 uur) is een kennismaking met de techniek.

 

Omgaan met onze innerlijke criticus

We kennen hem allemaal: die innerlijke kritische stem in ons, die ons te pas en te onpas vertelt wat we verkeerd doen, hoe we het toch anders had moeten aanpakken, enz…  Het is vaak de eerste stem die we horen als we ’s morgens in de spiegel kijken.
De stem is vaak een bron van schaamte en zorgen, en vreet ook wel aan ons zelfvertrouwen … Het heeft op die manier een destructief effect op ons functioneren en onze relaties.

Deze workshop  wil helpen om de innerlijke criticus te leren herkennen en begrijpen. Tevens oefenen we hoe we een ”criticus-aanval” kunnen hanteren en als meerwaarde kunnen gaan zien

Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten van telkens 2 uur.


“Thinking out of the box”

Doorheen ons leven ontwikkelen we bepaalde denkpatronen. Ze vormen onze veiligheid, onze houvast in de manier waarop we plannen maken, dingen realiseren, …
Soms botsen we op de grenzen van deze denkpatronen, en dit vaak in crisismomenten: we worden geconfronteerd met een probleem en geraken er niet uit met onze vertrouwde bagage.

Vaak vragen we dan raad aan anderen. Hun invalshoek is anders dan de onze, precies omwille van hun eigen ervaringen, overtuigingen ,… Dat kan verhelderend werken: het doet ons afstand nemen van onze eigen visie, en andere ideeën opsnuiven! Het leidt tot een verruiming van onze geest, tot andere oplossingen ook.

De input van anderen blijft een waardevol gegeven!
Maar hoe vrijer en meer onafhankelijk zou het niet zijn, wanneer we de inspiratie ook uit onszelf kunnen halen?
Hoe verruimend zou het niet zijn om zelf buiten de gebaande paden te denken, nieuwe ideeën te genereren, ….
We merken dat we dit spontaan vaak doen (bv op vakantie ); echter: het vreemde is dat deze creativiteit in moeilijke momenten stilvalt; dan grijpen we naar het vertrouwde denken, en komen nieuwe ideeën bedreigend over…

Deze workshop reikt een aantal praktische tools aan om op een aangename en vooral creatieve manier onze ‘denktank’ te verruimen! Ze willen bijdragen tot een ruimere blik en meer oplossingsgerichte acties, ook en vooral in moeilijke periodes.

Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten van telkens 2 uur

 

Gespreksgroep burn-out

Vele mensen kampen met burn-out. In onze dagdagelijkse praktijk merken we dat mensen in zo'n periode veel steun kunnen hebben aan lotgenoten. Zij begrijpen beter dan wie ook hoe het voelt, hoeveel geduld het vraagt om erbovenop te komen, op hoeveel onbegrip men soms blijft stoten, ...
Vanuit deze ervaring organiseren we dan ook graag een gespreksgroep. In een aantal bijeenkomsten worden een aantal handvaten aangereikt om met een burn-out om te gaan of in de toekomst te vermijden. Daarnaast is er evenwel heel veel ruimte om ervaringen met elkaar te delen!
Deze gespreksgroep richt zich naar mensen die in een burn-out zitten of er een kenden.

De gespreksgroep komt een viertal keer samen (eventueel, naargelang de nood, worden meer samenkomsten georganiseerd)


Op pad met de stresskoffer

Onder onze afdeling stress lees je meer over hoe we stress definiëren, en hoe we er in de dagdagelijkse praktijk mee aan de slag gaan.
Doorheen al die die individuele begeleidingen, verhoogden we gaandeweg onze expertise, en al deze tools zijn nu verzameld in onze “stresskoffer”.
De koffer bevat een waaier van inzichten, technieken en tips voor stresspreventie en stresshantering. Focus ligt hierbij op bruikbare praktische tools

We gaan graag met de stresskoffer op pad. Afspraken rond duur en inhoud van deze workshops, gebeuren in onderling overleg

 

Vervolgsessies mindfulness

Deze sessies richten zich naar iedereen die reeds een basis van mindfulness heeft, en er nog meer van wil proeven.  Deelnemers ervaren deze vervolgsessies vaak als heel aangenaam:

  • omdat “men er soms moeilijk toe komt mindfulness vol te houden in het dagelijks leven”
  • omdat “opfrissing nooit kwaad kan”
  • omdat “verdere verdieping leerrijk is”
  • of “omdat het gewoon fijn is om er in groep mee bezig te zijn”

Meditatie staat uiteraard centraal in onze bijeenkomsten, maar er is ook ruimte voor verdere verdieping in een aantal thema’s. Hierbij vertrekken we van de inbreng van de deelnemers. Niks moet, alles kan. We laten komen wat komt.

De groep komt een viertal keer samen (dit kan wijzigen naargelang de behoefte)