×

Vormingen persoonlijke groei

Voice dialogue, wegwijzer naar jezelf

Woordje uitleg…
Voice dialogue is een therapeutische methode, die begin de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd ontwikkeld door Hal en Sidra Stone in Californie.
Deze benadering gaat ervan uit dat onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende deelaspecten, ook wel subpersonen of ikken genoemd.
Met sommige "primaire" ikken  hebben we ons geïdentificeerd, bijvoorbeeld het rationele stuk, het perfectionistische stuk of het onzeker stuk. We zeggen dan ook heel vaak als het over onszelf gaat: zo ben ik, zo zit ik nu eenmaal in elkaar.
Tegenover elk van deze primaire stukken echter staat er altijd een "verstoten" stuk, bijvoorbeeld het emotionele stuk, het relaxte stuk, het zekere stuk.
Als we zo een verstoten stuk geen of onvoldoende ruimte geven, gaat dit tegen ons werken. Het kan dan erg druk en onrustig worden in ons hoofd.
Deze methode helpt ons om dit proces om te keren: we gaan letterlijk ‘dialogeren’ met de verschillende stemmen in ons.
Hoe meer stukken we op die manier leren kennen én appreciëren, hoe rustiger we worden, hoe bewuster en voller onze keuzes worden. Hoe beter we omgaan met de dagelijkse hectiek in en rond ons.

DOEL
Inzicht in jezelf
Bewuster handelen, in relatie met jezelf en anderen


INHOUD
bewustwording en opmaak van de eigen psychische kaart

 • korte theoretische uiteenzetting
 • doorheen ervaringsgerichte oefeningen worden we meer bewust van onszelf en onze “innerlijke spelers”

 “aan de slag met onze innerlijke spelers”

 • korte theoretische uiteenzetting
 • met onze psychische kaart als basis, onderzoeken we welke veranderingen mogelijk en wenselijk zijn, en hoe we hieraan kunnen werken

omgaan met ons “innerlijke kind”

 • korte theoretische uiteenzetting: de kwetsbaarheid in ons
 • oefeningen om op een rustige manier met onze kwetsbaarheid om te gaan

omgaan met onze “innerlijke criticus”

 • korte theoretische uiteenzetting
 • oefeningen over hoe we de (vaak stresserende) kritische stem in ons, kunnen ombuigen naar onze “bondgenoot”


MOGELIJKE MODULES
Intensieve training:
4 vormingsmomenten van telkens 3 uur

Kennismaking:
2 vormingsmomenten van telkens 3uur

 

Omgaan met onze innerlijke criticus

De innerlijke criticus is de  stem in ons die ons continu bekritiseert en op een minachtende manier over ons praat. Vaak is die stem een bron van schaamte, zorgen, gebrek aan eigenwaarde, … Het heeft op die manier een destructief effect op ons functioneren en onze relaties.

DOEL
De innerlijke criticus te leren herkennen en begrijpen.
Leren omgaan met een ”criticus-aanval” , en constructief aanwenden voor onszelf en in relatie met anderen

INHOUD
Kennismaking met innerlijke criticus

 • korte theoretische uiteenzetting
 • doorheen oefeningen leren we de kritische stem in ons in al zijn facetten doorgronden

De functie van onze innerlijke criticus

 • korte theoretische uiteenzetting
 • oefeningen

Constructief omgaan met onze innerlijke criticus

 • korte theoretische uiteenzetting
 • oefeningen over hoe we de (vaak stresserende) kritische stem in ons, kunnen ombuigen naar onze “bondgenoot”

MODULES
Intensieve training:
4 vormingsmomenten van telkens 2 uur

Kennismaking:
2 vormingsmomenten van telkens 2 uur

 

ASSERTIVITEIT, BOUWSTEEN IN JE PERSOONLIJKE GROEI

Assertiviteit is in wezen een respectvolle omgang met anderen zonder hierbij jezelf te verliezen of weg te cijferen. Dergelijke vorm van communicatie/relatie, is niet enkel een bron van voldoening, maar helpt ons ook verder groeien in meer zelfbewustzijn.

DOEL
Bewustwording van de persoonlijke hulpbronnen en struikelblokken inzake assertiviteit
Stappen zetten naar meer assertief (re)ageren

INHOUD
Assertiviteit onder de loep:

 • korte theoretische uiteenzetting
 • in kaart brengen van veel voorkomende blokkerende gedachten en emoties
 • in kaart brengen van mogelijke hulpbronnen

Assertiviteit, in relatie met jezelf:

 • zelfreflectie aangaande eigen hulpbronnen en struikelblokken
 • tools om te ‘mogen” assertief zijn
 • oefeningen

Assertiviteit in relatie met de ander:

Geweldloze communicatie als bindmiddel: theorie en oefeningen

MOGELIJKE MODULES
Intensieve training:
 3 vormingsmomenten van telkens 2 uur

Kennismaking:

 • 1 vormingsmoment van 2 uur (theorie)
 • 2 vormingsmomenten van telkens 2 uur (theorie en oefeningen)

 

OPMAAK VAN POP

POP is een Persoonlijk Ontwikkeld Plan. Het geeft in de eerste plaats inzicht in wie men is, wat men wil, en wat men kan. Het is een instrument dat helpend is om de loopbaan van een personeelslid meer accuraat uit te tekenen en/of in een vorm te gieten die passend is bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de persoon op zich, maar neemt ook de omgeving (privé en professioneel) een belangrijke plaats in.

DOEL
Zelfreflectie
Uittekenen en uitvoeren van een individueel (professioneel) actieplan,

INHOUD
Zelfreflectie

 • opleidingen, kennis en vaardigheden in kaart brengen
 • reflectie over de loopbaan tot nu toe
 • persoonlijke eigenschappen

Inzicht in aspiraties

 • drijfveren
 • doelstellingen

Afstemming met omgeving

 • handvaten voor effectief overleg
 • opmaak van actieplan

MODULE
Het betreft een intensieve vorming:

 • 4 sessies van telkens 2 uur
 • Voldoende tijd tussen de sessies is noodzakelijk om ruimte te geven aan het individueel uitwerken van het POP