×

Stresscoaching

Als stresscoach help ik je graag om effectief met stress te leren omgaan.
Elk traject is individueel, maar volgende grote stappen komen steeds aan bod:

Het in kaart brengen van alle factoren die je druk geven (A)
Soms zijn die factoren heel duidelijk (bv veel werkdruk); soms is er minder gemakkelijk de vinger op te leggen, en is het een veelheid van grote en kleine gebeurtenissen die je op negatieve wijze beïnvloeden.
Een goed overzicht hiervan helpt vaak al om enige rust te voelen: je krijgt meer controle over alles wat er zich rond (en in jou) afspeelt

Inzicht krijgen in hoe je vandaag omgaat met al die druk (B)
Ben je iemand die liefst van de aardbol verdwijnt al de druk te groot wordt? Of zal je eerder niet meer rusten aleer je oplossingen ziet? Zoek je snel troost bij anderen, of poog je alles op je eentje op te lossen?
Deze en andere patronen (zowel in gedrag, denken en voelen) proberen we bloot te leggen. Je zal merken dat de wijze waarop je met druk omgaat, veel zegt over hoe je op dat moment als persoon in het leven staat.
Stresscoaching beperkt zich bijgevolg dan ook niet enkel op stresshantering, maar kan je in het algemeen helpen om bewuster in het leven te staan.

Op zoek gaan en uitwerken van alle zaken die helpen om stress op te vangen ( C )
Samen stellen we jouw antistress- toolbox samen:
We toetsen een veelheid van mogelijkheden af. Stress coaching bestaat dan onder andere uit praktische oefeningen, timemanagement, relaxatietechnieken, meditatie, mindfulness, visualisatie,…