×

Stress

Er bestaan verscheidene theoretische modellen over wat stress is, en hoe we met stress kunnen omgaan.

Een goede manier om stress te begrijpen , is te kijken naar het model van emotionele stress, dat is uitgewerkt door Albert Ellis: het ABC-model

Het ABC-model kunnen  we als volgt voorstellen en omschrijven:

A X  B = C

A van Activerende factor:
hiermee wordt bedoeld al datgene wat bij jou stress activeert (of zou kunnen activeren); het gaat hier dus over elke gebeurtenis of situatie dat kan leiden tot druk

B van Beleving:
Dit gaat over de beleving van A: jouw ervaringen, gedachten, interpretaties en overtuigingen met betrekking tot A

C van Consequentie/stressniveau:
Dit zijn de consequenties van A X B; het betreft de emotionele (stress)reacties die voortvloeien uit jouw ervaringen, gedachten, interpretatie of overtuiging (B) met betrekking tot A

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Je staat op de trein te wachten; men deelt mee dat de trein een vertraging heeft van een half uur. De stressformule ziet er dan als volgt uit:

A  (‘moeten wachten’) X B (jouw mening of aanvoelen mbt dat wachten)  =  C (jouw reacties)

  • Stel dat je net naar een sollicitatiegesprek moet; jouw interpretatie (B) aangaande het “moeten wachten” (A) zal negatief gekleurd zijn, wat het risico op stress verhoogt (C)
  • Stel dat de trein jou naar de zee moet brengen voor een ontspannen dagje uit; jouw interpretatie (B) zal vermoedelijk een stuk lakser zijn, wat het risico op stress verlaagt.(C)

 

Deze definitie is de basis voor de stresscoaching die we in onze praktijk aanbieden.
 
Je kan in Krachtbalans ook terecht voor meer specifieke vormen van stresshantering: