×

Relatiebegeleiding.

Ooit was de weg samen vanzelfsprekend.
Onvermijdelijk duiken er gaandeweg obstakels of zijwegen op.
Soms wordt hierdoor de richting onduidelijk. “We kunnen niet meer praten”, of “we begrijpen elkaar niet meer” zijn dan veel gehoorde reacties.
Op zo’n momenten kan relatiebegeleiding een helpende hand reiken.

Wat houdt relatiebegeleiding in?
 

Relatietherapie steunt voor mij op 3 belangrijke peilers:

  • Analyseren: hoe kijken we naar onze relatie? Hoe zien we de toekomst? Denken we hierover hetzelfde of zijn onze ideeën en verwachtingen anders?
  • Plannen en stappen: hoe kunnen we verdere stappen zetten (al dan niet samen), op een manier waarbij we ons allebei zo rustig mogelijk voelen? 
  • Communicatie: deze eerste 2 pijlers kunnen pas slagen mits er op een rustige en échte manier met elkaar kan gepraat worden (meestal hebben problemen ertoe geleid dat dergelijke vorm van praten is weggevallen)

Als relatietherapeut stel ik me steeds neutraal op, streef ik naar zo’n groot mogelijke transparantie en ondersteun ik vooral een beter communicatieproces

Thema’s ?

Uiteraard zijn de valkuilen en de groeikansen binnen de partnerrelatie het centrale thema.
In de marge hiervan komen vaak nog andere (meer individuele) thema’s naar boven. In dat geval bekijken we samen hoe we hierop kunnen inspelen, en hoe we dit kunnen inpassen in het ganse traject.

Concreet

Je maakt telefonisch of via mail een afspraak.
Meestal zie ik de partners eerst in een afzonderlijke sessie, waarbij ik jullie apart beter leer kennen, en ook zicht krijg op wat jullie persoonlijke motivatie is om relatietherapie op te starten.
In principe zie ik jullie daarna steeds samen.