×

Opvoedingsondersteuning.

We krijgen bij de geboorte van onze kinderen geen handleiding mee… Opvoeden gaat vaak niet vanzelf. Als ouder heb je soms grote vraagtekens. In dat geval reik ik graag een helpende hand.

Wat?

“het is heftig”

Het is allereerst belangrijk dat je als ouder vrijuit kan praten over wat je bezig houdt in de omgang met je kind(eren). Vaak voel je je als ouder enige schroom, of voel je je al op voorhand veroordeeld om zaken aan te kaarten. Hier kan het, en trekken we er expliciet tijd en ruimte voor uit

“is dat gedrag normaal?”

Het bijbrengen van kennis is ook een belangrijk onderdeel van therapie (ik kan hiervoor putten uit mijn orthopedagogische achtergrond)

“hoe pak ik het aan?

Soms kunnen we tips en tricks aanreiken, die heel snel in te zetten zijn. Vaak is het ook een samen zoeken naar wat werkt.

Er is de mogelijkheid om, in onderling overleg, ook een of meerdere sessies te hebben met je kind of jongere. Op die manier kan ik me soms een meer volledig beeld vormen.

Thema’s

Naargelang de leeftijd van het kind/jongeren, variëren uiteraard de thema’s die aan bod komen.

Onze stelregel is steeds: We brengen de opvoedingssituatie zo goed mogelijk in kaart. Daar waar we kunnen helpen, doen we dat. Als we merken dat meer gespecialiseerde hulp zich opdringt, verwijzen we steeds gericht door

Concreet

U kan bellen of mailen voor een afspraak.

We plannen dan een kennismakingsgesprek in, waarin we ons al een eerste beeld trachten te vormen van de problemen en hoe we ermee aan de slag gaan.